Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Monitaitoinen Kin Oy
Tietolantie 1 A, 08700 Lohja
Puhelin. 045 1603673
Y-tunnus 2876403-7

Verkkosivustomme osoite on: http://www.monitaitoinen.fi.
Varausjärjestelmä on: https://vello.fi/monitaitoinenhuoltovintti/
Facebook: https://www.facebook.com/MonitaitoinenKin/
Google: https://monitaitoinen-huoltovintti.business.site/      Tukipalvelumme: https://www.monitaitoinen.fi/apua.tietotekniikkaan/

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Emme kerää henkilö tietoja verkkosivustollamme www.monitaitoinen.fi eikä esim: rekistöröityminen ole mahdollista.

Varausjärjestelmässämme: https://vello.fi/monitaitoinenhuoltovintti/  varaus onnistuu rekistöröitymättä jolloin keräämämme tiedot on: Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Tietoja tarvitaan ajanvarauksen toiminan kannalta jotta asiakas voi tarvittaessa perua varauksensa määräaikaan ja näkemään omat varauksensa.
Samoin Voimme tarpeen vaatiessa perua varauksen ja ilmoittaa siitä asiakkaalle.  Tiedoista ei kerätä erillistä rekisteriä vaan ne säilyvät varausjärjestelmässä palveluntarjoajan palvelimella. Samoin toimitaan evästeiden kanssa kyseisellä palvelulla. Evästeet. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Emme voi taata että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen

Uudet tietokäytännöt facebookissa. www.facebook.com/MonitaitoinenKin/ sivustomme toimii näiden käytäntöjen mukaan. Käytämme mainontaan ja sivustomme seurantaan Facebook pikseleitä sivuilamme. Näiden tarkoitus on mahdollistaa parantamaan asiakaan samaa informaatiota yrityksestämme. Emme edelleenkään kerää/tallenna henkilö tietoja. Pikseli auttaa meitä ymmärtämään sivuillamme kävijän kiinostuksen kohteet ja mainontamme osuvuuden jolloin voimme kehittää niiden mukaista palvelua.

Facebook pikselistä saat lisätietoa osoitteesta: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Uudet tietokäytännöt Googlessa
monitaitoinen-huoltovintti.business.site toimii näiden mukaisesti myös mainontaa harjoittaessamme.

Tukipalvelussamme (apua tietotekniikkaan) keräämämme tiedot on Nimi ja sähköposti osoite. Näitä tietoja tarvitaan tiketti järjestelmän ylläpitoon. näitä tietoja ei käytetä mainontaan tai muuhun yhteyden ottoon kuin järjestelmämme sujuvan käytön takaamiseksi. 

Kommentit

Käytössämme ei ole kommentointi mahdollisuutta toistaiseksi.
Verkkosivustollamme: http://www.monitaitoinen.fi.
Varausjärjestelmässämme: https://vello.fi/monitaitoinenhuoltovintti/ voi jättää kommentin ohjaajalle varauksen yhteydessä.

Uudet tietokäytännöt facebookissa.

Uudet tietokäytännöt Googlessa

Media

(Mikäli lataat kuvia sivustoillemme,  sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.)

Yhteydenottolomakkeet

Emme käyttä toistaiseksi yhteydenottolomakkeita vaan kaikki asiakaskontaktit tapahtuvat puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestein.

Ehdot ajanvaraus järjestelmässämme.

https://vello.fi/monitaitoinenhuoltovintti/

 • Ehdot ja henkilötietojen käsittely

  Yrityksellemme on tärkeää, että voit varata ja ostaa meiltä palveluitamme turvallisin mielin – luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Palveluidemme tarkempi sisältö on saatavissa yrityksemme verkko- ja/tai Facebook-sivuiltamme taikka suoraan henkilökunnaltamme.

  Palveluidemme kannalta sekä Vello-ajanvarauspalvelumme viestinnän ja mahdollisen maksupalvelun osalta tallennamme sinusta henkilötietoja. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi.

  1. Millaisia tietoja käsittelemme?

   Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

   • Asiakastiedot (kuluttaja): Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
   • Asiakastiedot (yritys): Yritys, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

   Saamme tietojasi suoraan sinulta ajanvarauksen yhteydessä tai muun yhteydenoton kautta.

  2. Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

   Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

   • Palveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet varannut tai tilannut. Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.
   • Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin.
   • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
  3. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

   Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän varauksen tai käyntisi jälkeen.

   Tämän ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

   Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

   Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

  4. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

   Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

   • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
   • Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme.
   • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.
   • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
   • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme taikka muilla erikseen tarjotuin keinoin.
   • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.
  5. Mihin tietoja siirretään?

   Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

   Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  6. Mihin tietoja luovutetaan?

   • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
   • Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.
   • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
   • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  7. Miten tiedot suojataan?

   Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

  8. Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

   Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

   Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 25.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.

  9. Mihin voit ottaa yhteyttä?

   Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme. Tarkemmat yhteystiedot löydät verkko- ja/tai Facebook-sivuiltamme.

Uudet tietokäytännöt facebookissa.

Uudet tietokäytännöt Googlessa

Verkko sivuilamme www.monitaitoinen.fi
(Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.”

Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Emme voi taata että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.)

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

www.monitaitonen.fi

(Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle)

Sivuilamme on upotettua sisältöä liittyen ajan varaukseen Vello.fi sivustolta helpottaaksemme ajanvarausta. tiedot joita kerätään on aikaisemmin mainittu osassa Ehdot ajanvaraus järjestelmässä.

Uudet tietokäytännöt facebookissa.

Uudet tietokäytännöt Googlessa

Analytiikka

Sivustollamme on asennettu lisäosana Facebook pikseli vain helpottamaan palvelujemme tarjontaa.

Kenelle jaamme tietosi

Oletuksena www.monitaitoinen.fi ei jaa henkilötietoa kenenkään kanssa ja
https://vello.fi/monitaitoinenhuoltovintti/ samoin periaattein.

Uudet tietokäytännöt facebookissa.

Uudet tietokäytännöt Googlessa

Kuinka kauan säilytämme tietoa

www.monitaitoinen.fi

(Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.)

https://vello.fi/monitaitoinenhuoltovintti/ Ajanvarauksen yhteydessä annetut tiedot voi asiakas muokata tai poista itse milloin tahansa tai pyytää poistoa / muokkausta meidän kauttamme. Tietoja tarkistetaan vuoden välein ja velo.fi sivuston käytännön mukaan. Pyrimme ilmoittamaan asiakaalle ennen poistoa. Erillistä rekisteriä tiedoista ei pidettä eikä niitä toistaiseksi käytettä markkinointiin eikä  luovuteta muille.

Uudet tietokäytännöt facebookissa.

Uudet tietokäytännöt Googlessa

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

www.monitaitoinen.fi ja evaraus.fi/KehonHuoltoVintti

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Uudet tietokäytännöt facebookissa.

Uudet tietokäytännöt Googlessa

Minne lähetämme tietosi

www.monitaitoinen.fi ja evaraus.fi/KehonHuoltoVintti

Vierailijoiden kommentteja, sähköposteja tai tekstiviestejä saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Uudet tietokäytännöt facebookissa.

Uudet tietokäytännöt Googlessa

Yhteystiedot

Kaikissa yksityisyteen koskevissa asioissa yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla monitaitoinenkin@monitaitoinen.fi  Yhteyshenkilö: Heta Kurikka-Oja

Lisätietoja

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Luotamme ja seuraamme sivustojemme ylläpitäjien tietoturvaa ja ilmoitamme mahdollisista ongelmista asiakkaillemme.

Kolmannet osapuolet, joilta saamme henkilötietoa

Toimintaame liittyy Facebook ja Google esim. mainonnassa. Tarkemmat tiedot linkeistä. Tietoja ei käytetä kuin kyseisten sivustojen palveluissa.

Uudet tietokäytännöt facebookissa.

Uudet tietokäytännöt Googlessa

Tämä tietosuojalausuntomme tarkistetaan säännöllisesti ja  jos muutoksia tapahtuu sivuillamme tai toiminnoissamme päivitämme sen ajan tasalle.

Päivätty 17.9.2020